fbpx

Moi

Tämä on Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvan valinnaisen Animaation ja liikegrafiikan toteuttaminen -tutkinnonosan suorittamista varten pystytetty verkkosivusto. Sivuston aineisto ja tietosisältö on tarkoitettu monimuoto-opetuksena järjestettävän tutkinnonosan suorittamisen rungoksi ja tukimateriaaliksi.

Tutkinnonosan sisältö kattaa animaation tekemisen erilaisin menetelmin, siihen liittyvää osaamista sekä animaation teoriaa. Tutkinnonosa keskittyy 2D-animaatioon, ja erityisesti Animaten ja After Effectsin käyttöön. Tässä yhteydessä ei käsitellä (juurikaan) 3D-animaatiota. Sille on oma tutkinnonosansa.

Monimuotokurssin suorittaminen edellyttää runsaasti omatoimista työskentelyä. Muutaman lähiopetuspäivän aikana tutustutaan ohjelmiin ja tekniikoihin, annetaan palautetta ja käydään ongelmatilanteita läpi – harjoitukset ja työskentely tehdään itsenäisesti omalla ajalla. Lukujärjestykseen tulee lisäksi muutamia tunteja, joiden aikana voidaan tarpeen mukaan yksilöllisesti ja tarpeiden mukaan käydä läpi animaatioiden tekemisessä kohdattuja haasteita. Tutkinnonosan laajuus on 15 osp.

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten mukaan tutkinnon suorittaja osaa tiivistetysti:

  • kuvailla animaation ja liikegrafiikan työprosessin eri vaiheet ja ymmärtää sen etenemisen
  • toteuttaa animaatioiden ja liikegrafiikan työnkulun
  • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
  • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
  • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Katso tarkemmat Animaation ja liikegrafiikan toteuttaminen -tutkinnonosan osaamisvaatimukset tutkinnon perusteista.

Tsekkaa myös näyttöohjeistus !!!

Kevään 2021 tuntien tallenteet (paitsi 12.3. AE-pätkä on vuodelta 2020)

Mainostoimisto Luman blogikirjoitus animaatiotrendeistä vuodelle 2020
2021-vuoden trendejä: Lai Video , Graphic Mama

opetushallitus rahoittaa animaation ja liikegrafiikan toteuttaminen -hanketta