fbpx

Tekstin animointi

Sähköisessä markkinoinnissa tavanomaisia still-kuviakin voidaan tehostaa vaihtuvilla ja animoiduilla teksteillä. Esimerkiksi musiikkivideoissa typografista animaatiota käytetään paljon (ns. lyriikkavideot). Kauppojen tarjoustaulut ym hyödyntävät animoitua tekstiä runsaasti.

Kirjainmuotoilu ja hyvä perustypografia on oleellinen osa onnistuneen tekstianimaation lopputulosta. Tekstin animointia kutsutaan kineettiseksi typografiaksi.

Tekstin animointiin on useita tapoja, joita luovasti käyttämällä animaatiosta saa näyttävän yksinkertaisillakin elementeillä.

Kineettisen typografian luomiseen voi käyttää useita eri ohjelmia, mutta Animate ja After Effects ovat käsiteltävistä ohjelmista monipuolisimmat. After Effectsin animaatioautomatiikka ja valmiit animaatiotoiminnot nopeuttavat kineettisen typografian tekemistä, mutta suurimmalta osin samat jutut voi tehdä myös Animatella. Photoshopin animaatio-ominaisuudet ovat rajallisemmat ja vaativat paljon työtä esim skaalauksen osalta. Yksinkertaisia perusjuttuja saa silläkin tehtyä.

Alla on muutamia perusmuunnoksia, joiden käyttäminen on hyvä pohja kineettisen typografian luomiseen. Huomaa, että usein ao tekniikoista on käytössä useampi samanaikaisesti, esim liike, sumennus ja feidaus. Yleensä teksti “ilmestyy” näkyviin luonnollisesti, eli siirtyy ruudulle sen ulkopuolelta, feidaa sisään tai kasvaa näkyviin.

Feidaus

Teksti feidaa sisään, ulos, tai sekä että

Sumennus (blur)

Teksti piirtyy ensin sumeana (blurrattuna) ja selkenee

Skaalaus, venytys ja litistys

Teksti kasvaa tai pienenee mittasuhteet säilyttäen tai vääristyen. Hetkellisellä (palautuvalla) litystyksellä ns. joustava teksti -efekti.

Kääntö, pyöritys ja heilutus

Teksti pyörii tai kallistuu keskipisteensä tai esim kulmakohdan ympäri.

Liike

Pysty- tai vaakasuuntainen liike ruudulla, ruudulta ulos tai ruudulle sisään. Teksti voi myös liikkua nopeasti edestakaisin, luoden värinävaikutelman. Liikkeellä tehdään myös pomppiominen, putoaminen jne.

Esiintulo (Reveal)

Teksti liikkuu esiin toisen elementin tai “näkymättömän pinnan” takaa.

Kirjoituskone-efekti (kirjain kerrallaan)

Teksti ilmestyy kirjain kerrallaan joko ilman efektiä tai esim yo. animaatiotekniikalla. Myös sana / lause kerrallaan tai vastaavasti kirjaimen osa kerrallaan (vaatii kirjainten paloiksi muuntamisen). Kirjoituskone-efektin voi viedä pidemmälle käsin kirjoitetulla tekstillä, joka piirtyy ruudulle vähän kerrallaan.

Tutoriaaleja ja esimerkkejä (AE)

https://filtergrade.com/amazing-tutorials-animating-text-in-after-effects/