fbpx

Tweenit (AA)

Animatessa on erilaisia tweenejä, joita voi käyttää tarpeen mukaan. Muotojen piirtämisen yhteydessä esitellään läpi shape tween, mutta se toimii vain rajatusti ja vain vapailla piirtomuodoilla toteutettuna. Liikettä, koon muutosta ym jalostuneempia välivaiheita sisältävät tweenit ovat helppokäyttöinen shape tween ja monikäyttöinen classic tween. Muut kuin shape tween on mahdollista toteuttaa ainoastaan symboleilla.

Motion Tween

Motion tween on helppokäyttöinen, puoliautomaattinen välivaiheiden luontitapa. Sillä ei kuitenkaan voi tehdä kaikkia samoja muunnoksia kuin classic tweenillä. Sen teknisenä haittana on HTML5 canvas -muodossa julkaistessa tweenin muuttuminen ruutu ruudulta -animaatioksi.

Motion tween on ihan käytännöllinen, kun tarvitaan selkeähköjä ja suhteellisen lyhyitä liikkeitä. Sen avulla liikkeet on helppo muokata halutun muotoisiksi ilman ohjausvektoreita. Motion tween on kuitenkin melko rajattu mahdollisuuksiltaan, joten monimutkaisemmat liikesarjat ja muunnokset kannattaa tehdä Classic tweenillä.

Motion tween valitaan aktiiviselle symbolille. Animate luo aikajanalle oletuspituisen (1sek) tweeniin. Jotta liike A->B tapahtuisi, symbolia pitää siirtää. Nyt ruudulla näkyy jana, jota pitkin symboli siirtyy. Janaa voi muokata, tai aikajanalla voi siirtyä haluttuun kohtaan tweeniä ja siirtää symbolia, jolloin liikerata muuttuu sulavasti kaareutuen. Motion tweenin kestoa voi muuttaa aikajanalla tweenin lopusta vetämällä. Pituuden muutos skaalaa myös lisättyjen muunnostpisteiden sijainnin.

Motion tweenille voi määrittää Properties-paletista liikkeen hidastuksen/nopeutuksen ease-määrityksellä, sekä pyörityksen rotate-määrityksellä. Orient to path -valinta pitää symbolin etuosan liikekäyrän mukaisena (vrt auton keula).

Motion tweeniä voi muokata klikkaamalla oikealla napilla tweenin päältä (aikajanalla). Tällä tavalla tweenin keyframet voi vaihtaa toisin päin, muuntaa tweenin avainkohdat tai sen voi muuttaa ruutu ruudulta -animaatioksi. Samasta valikosta voi myös tehdä tweenistä motion presetin (liikemallin), jota voi käyttää muille symboleille kätevästi (esim tekstin liike, nousevat kuplat, lentävät linnut tms). Motion presettejä voi tehdä vain Motion tweeneistä.

Classic tween ja sen muodostaminen

Classic tween on monikäyttöinen ja täysin itse määriteltävä tween. Muunnos tehdään kahden keyframen väliselle ajalle, ja muunnos voi olla useampia ominaisuuksia yhtäaikaisesti sisältävä, esim koko, sijainti, läpinäkyvyys voivat muuttua yhdessä tweenissä.

Properties-paletin ominaisuusmääritysten avulla voidaan tweenata vaikkapa värisävy, läpinäkkyvyys tai sumennus muuttumaan.

Classic tween on kahden keyframen välille muodostuva automaattinen muunnos. Ensimmäisen keyframen määrittämä symbolin sijainti (tai koko tms.) alkaa muuttua toisen keyframen sijaintiin määritellyn ruutumäärän ajalla. Toisessa keyframessa muutos on valmis. Tween muuttuu automaattisesti, mikäli sen alku-tai loppupisteen symbolin ominaisuuksia muokataan tai tweenin mitta muuttuu.

Aikajanalla tweenin keskelle klikattaessa saadaan properties-palettiin tweenin asetukset. Niistä voi muokata esim symbolin pyörimistä, muunnoksen alku- tai loppuhidastusta (ease) jne.

Motion guide -ohjausvektori classic tweenille

Symbolille voidaan osoittaa ohjausvektori, jonka mukaisesti se liikkuu classic tweenin aikana sen sijaan, että liikkuisi alkupisteestä loppupisteeseen suorinta reittiä. Ohjausvektori on vapaamuotoinen, mutta sen toiminnassa voi tulla ongelmia, mikäli ohjausvektori menee itsensä kanssa ristiin.

Maski ja tween

Tweenien kanssa voi käyttää myös maskaavaa elementtiä, jolloin animaation voi esittää muodon sisällä tai esim paljastuvan muodon takaa bittikarttakuvan päällä. Huomaa, että (oletuksena) maskielementti paljastaa alla olevan elementin (ts maski on “ikkuna”). Maskin ja / tai maskattavan elementin voi tweenata, mutta se kannattaa tehdä etukäteen, ennen maskin luomista. Maskaamisen jälkeen tasot lukittuvat ja Animate muuttaa ne toiminnaltaan erilaisiksi – tämän tilan voi kyllä purkaatuplaklikkaamalla maskitason kuvaketta ja vaihtamalla tilaksi “normal”.