fbpx

Tekniikat

2d-animaation voi luoda monella eri tekniikalla ja yhteen animaatioon voi – ja usein kannattaakin – yhdistellä näitä eri tavoin.

Ruutu ruudulta

Klassinen tekniikka, jossa tuotetaan animaation framet yksi kerrallaan. Se tehdään joko piirtämällä ruutu kerrallaan, kuvaamalla kuva kerrallaan tai animaation elementtejä ruuduittain manipuloimalla. Tekniikka vaatii paljon aikaa ja hyvän käsityksen liikkeensulavuudesta muodostumisesta. Animatessa aikajanan onion skin -tila (vierekkäisten ruutujen tilan haamunäkymä) avustaa tässä.

Ruutu ruudulta -animaation voi tehdä perinteisenä vihkon kulmaan piirrettynä pläräyssanimaationa, erikseen (paperille tai kalvolle) piirrettyinä kuvina, valokuvien sarjana (vaha- tai pala-animaatio) tai kuvasarjana (stop-motion).

Vaivalloiseen ruutu ruudulta -tekniikkaan on kehitettu paljon toteutusta helpottavia tekotapoja, kuten saman ruudun käyttäminen kaksi kertaa peräkkäin, liikkeiden looppaaminen ja uudelleenkäyttäminen, kuvasta vain pienen osan animoiminen tai valmiin kuvan päälle animointi (kalvotekniikka) jne.

Yksinkertaisin animaatio on kaksi erilaista kuvaa, jotka nopeasti vuorottelevina muodostavat illuusion esim. liikkeestä tai kolmiulotteisuudesta.

Stereokuva “3d-giffinä” (Kahden kuvan animaatio)

Automaattiset välivaiheet (tweenit)

Tweenien avulla luodaan automaattisesti avainruutujen väliin tapahtuva muutos halutun pituisena animaationa. Tekniikka vaatii vain avainruutujen (esim liikkeen ääripisteet) aikajanalle annettujen asetusten määrittämisen ja halutun tweenin lisäämisen. Tweenejä voi ohjelmasta riippuen muokata sulavammiksi tai monipuolisemmiksi vielä niiden luomisen jälkeenkin.

Tweenejä luodaan eri ohjelmissa eri tavoin. Yleisesti niitä käytetään sijainnin ja koon muutoksissa, sekä läpinäkyvyyden tai värin muutoksissa. Muunnoksen Ease-asetuksilla tweenin aikana muuttuvan ominaisuuden muutosnopeutta voidaan muokata sen alku- ja loppuvaiheessa hidastuvaksi/nopeutuvaksi – tällöin muutos ei ole aikaulottuvuudessa lineaarinen (vrt pallon pomppiminen ja painovoima). Liikkeelle voi tavallisesti tehdä useampia muunnoksia samassa tweenissä ja näin saada aikaan hyvinkin näyttäviä tweenejä. Lisäksi tweenit voivat jatkua suoraan uusina tweeneinä, jolloin muunnoksista voi tehdä erittäin monimuotoisia.

Animatessa on lisäksi “3d-animointi” sekä bone-tool, jolla hahmolle voi määrittää nivelet ja niiden liikekulmat hahmoanimaation luomiseksi. Animatessa on myös automaattinen “muodonmuutos” eli shape tween.

Liikkeentunnistus (Motion capture)

Elävän hahmon liikkeitä seuraava, valittujen määrityspisteiden avulla luotu automaattinen animaatiotekniikka. Character animatorissa hyödynnetään yksinkertaista kasvojen liikkeentunnistusta puheen ja ilmeiden muodostamisessa 2d-hahmolle.