fbpx

Ryhmittely (AE)

Ryhmittely: emotasot, precompit ja null-objektit

Vaikka samalle tasolle voi piirtää ja ryhmitellä muotoja, elementit kannattaa yleensä pitää erillään ja kytkeä tarpeen mukaan toisiinsa eri tavoilla.

Emoelementti

After Effectsissä animaatiotasoja voidaan ryhmitellä (linkittää) keskenään, jolloin ne pysyvät erillisinä tasoina, mutta seuraavat yhtä emoelementtiä. Tasojen emoelementti osoitetaan Pick Whip -toiminnolla tai valitsemalla linkitettäville tasoille emotaso Link & Parent -alasvetovalikosta.

Emoelementti voi olla mikä tahansa taso. Sen määrittämisen jälkeen lapsitasot seuraavat esimerkiksi emoelementille kohdistettavia perusmuutoksia kuten liikettä, pyöritystä ja skaalausta, mutta ei esim opasiteettia. Lapsielementtejä voi edelleen muokata omilla tasoillaan ilman, että se vaikuttaa emoelementtiin tai muihin ryhmän tasoihin. Toisin sanoen, vain emoelementin muokkaaminen vaikuttaa kaikkiin sen lapsielementteihin (koko “ketjuun”).

Precompit (pre-composition)

Kaikkien animaation yksittäisten elementtien ei tarvitse sijaita pääaikajanalla, eikä kaikki animaatiokaan tapahdu sen alla. Animoidut elementit ja elementtikokonaisuudet voidaan muuttaa helpommin hallittaviksi ja monistettaviksi kompositioelmenteiksi (“precomp” eli ennalta valmisteltu). Tällöin useasta eri elementistä koostuva ryhmä on pääaikajalla vain yksi elementti (taso), jota voi animoida ja efektoida omana kokonaisuutenaan. Precompien sisäiset ominaisuudet säilyvät muokattavina niiden omilla aikajanoilla. Precompeja voi myös käyttää useita kertoja samassa animaatiossa, joten niitä monistamalla työn määrä vähenee.

Nollaobjektit (Null object)

Näkymätön null object on usein käyttökelpoisin vaihtoehto tasojen emoelementiksi. Niiden avulla voidaan animoida laajempia kokonaisuuksia hallitusti ja huomattavasti helpommin kuin yksittäisiä tasoja yksi kerrallaan.

Koska null obejct on näkymätön, sen muunnokset kohdistuvat vain sen sisältöön, eikä mihinkäänn näkyvään objektiin kuten tavallisia tasoja ryhmitellessä. Null-objectien avulla voi esimerkiksi animoida useampia precompeja ja erillisiä tasoja yhtenä kokonaisuutena.

Niitä voi myös käyttää ohjaamaan vaikkapa solid-tasojen efektejä linkittämällä efektit null-objectin vastaaviin ominaisuuksiin ja animoimalla sitä. Tämä liittäminen tehdään samaan tapaan pick whipillä valitsemalla.