fbpx

Html5 canvas -julkaisu

Animatella tehdyn html5 canvas -animaation julkaiseminen vaatii html-ymmärrystä. Tarvittavat tiedostot saa Animatesta käyttöön vaivattomasti, mutta julkaisua varten pitää tehdä toimenpiteitä, jotta animaatio saadaan näkymään verkkosivulla nimenomaan (interaktioita sisältävänä) animaationa, ei videomuodossa.

Alla on esimerkki projektin julkaisusta tulleista tiedostoista (*fla on Animaten työtiedosto). Animaatiossa on käytetty bittikarttakuvaa ja Animate tekee kuville automaattisesti oman kansion, joka pitää julkaistaessa muistaa siirtää palvelimelle. Sama koskee muita ulkoisia tiedostoja (äänet, videot jne). Html-tideosto on raakatiedosto, jossa animaatio pyörii, mutta mikäli animaatio halutaan upottamisen sijaan liittää jo tehdylle sivulle, siinä on hiukan vaivaa.

Animaten julkaisema (publish) html-dokumentti, jossa on sisältönä vain tehty animaatio sivun vasemmassa ylänurkassa. Se on helppo upottaa, mutta dokumentista saa myös tarpeelliset elementit kopioitua omaan sivuun, mikäli haluaa liittää animaation sivun lähdekoodiin upottamisen sijasta.

Upottaminen

Yksinkertaisinta html5-animaatio on upottaa olemassaolevalle sivulle. Tällöin Animaten julkaisema html-dokumentti voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan ja avata julkaisusivulle ikkuna sen näyttämiseen. Siihen käytetään iframe-elementtiä, kuten esim Youtube- tai karttaupotuksessa.

Iframe-upotus vaatii animaation siirtämisen verkkoon. Se voi olla millä tahansa verkkopalvelimella, kunhan siihen voidaan tehdä url-linkki. Tällöin viittaus saadaan toimivaksi.

Julkaisusivulle lisätään haluttuun kohtaan iframe-tagi, määritetään sen koko ja viittaus animaatiodokumenttiin. Viittaus on tehtävä täydellisessä muodossa (esim. “http://www.webbioppi.net/simabanner_468x600.html” ).

Esimerkki upotuksesta koodina:
<iframe src="http://www.webbioppi.net/simabanner_468x600.html" width="468" height="600"></iframe>

Huomaa, että iframen koon ja ulkoasun voi muotoilla sujuvasti css:llä esim soveltuvaa classia käyttämällä.

Animaation liittäminen omalle sivulle

Mikäli animaatio on upottamisen sijasta liitettävä julkaisusivulle, homma on työläämpi. Siihen tarvitaan alkuperäiset tiedostot sekä julkaisusivun html-koodin muokkausta ja viittaus sopivaan js-kirjastoon.

Julkaistu HTML-tiedosto

Animate julkaisee HTML-koodin suhtellisen selkeänä, ja kommentoituna. Alla lihavoituna kohdat, jotka on otettava oman sivun koodiin.

<!DOCTYPE html>
<!--
 NOTES:
 1. All tokens are represented by '$' sign in the template.
 2. You can write your code only wherever mentioned.
 3. All occurrences of existing tokens will be replaced by their appropriate values.
 4. Blank lines will be removed automatically.
 5. Remove unnecessary comments before creating your template.
-->
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="authoring-tool" content="Adobe_Animate_CC">
<title>html5canvas_kinetypo_kuva</title>
<!-- write your code here -->
<script src="https://code.createjs.com/createjs-2015.11.26.min.js"></script>
<script src="html5canvas_kinetypo_kuva.js"></script>
<script>
var canvas, stage, exportRoot, anim_container, dom_overlay_container, fnStartAnimation;
function init() {
 canvas = document.getElementById("canvas");
 anim_container = document.getElementById("animation_container");
 dom_overlay_container = document.getElementById("dom_overlay_container");
 var comp=AdobeAn.getComposition("46FFCF1D0F7F4C9DB43DCC3B7D94E384");
 var lib=comp.getLibrary();
 var loader = new createjs.LoadQueue(false);
 loader.addEventListener("fileload", function(evt){handleFileLoad(evt,comp)});
 loader.addEventListener("complete", function(evt){handleComplete(evt,comp)});
 var lib=comp.getLibrary();
 loader.loadManifest(lib.properties.manifest);
}
function handleFileLoad(evt, comp) {
 var images=comp.getImages(); 
 if (evt && (evt.item.type == "image")) { images[evt.item.id] = evt.result; } 
}
function handleComplete(evt,comp) {
 //This function is always called, irrespective of the content. You can use the variable "stage" after it is created in token create_stage.
 var lib=comp.getLibrary();
 var ss=comp.getSpriteSheet();
 var queue = evt.target;
 var ssMetadata = lib.ssMetadata;
 for(i=0; i<ssMetadata.length; i++) {
 ss[ssMetadata[i].name] = new createjs.SpriteSheet( {"images": [queue.getResult(ssMetadata[i].name)], "frames": ssMetadata[i].frames} )
 }
 exportRoot = new lib.html5canvas_kinetypo_kuva();
 stage = new lib.Stage(canvas); 
 //Registers the "tick" event listener.
 fnStartAnimation = function() {
 stage.addChild(exportRoot);
 createjs.Ticker.setFPS(lib.properties.fps);
 createjs.Ticker.addEventListener("tick", stage);
 }     
 //Code to support hidpi screens and responsive scaling.
 AdobeAn.makeResponsive(false,'both',false,1,[canvas,anim_container,dom_overlay_container]); 
 AdobeAn.compositionLoaded(lib.properties.id);
 fnStartAnimation();
}
</script>
<!-- write your code here -->
</head>
<body onload="init();" style="margin:0px;">
 <div id="animation_container" style="background-color:rgba(255, 255, 255, 1.00); width:640px; height:480px">
 <canvas id="canvas" width="640" height="480" style="position: absolute; display: block; background-color:rgba(255, 255, 255, 1.00);"></canvas>
 <div id="dom_overlay_container" style="pointer-events:none; overflow:hidden; width:640px; height:480px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: block;">
 </div>
 </div>
</body>
</html>

Näiden kopioitujen kohtien lisäksi on huolehdittava, että tiedostot ja kansiot on siirretty palvelimelle ja ne löytyvät oikeasta polkurakenteesta, sekä että JQuery-kirjasto on otettu käyttöön.

JQuery-kirjaston käyttöönotto

Javascriptin toimintaa varten JQuery-kirjastoon on tehtävä linkki html-sivun head-osioon.

<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>

Kirjastoja on parikin erilaista, ja ao. linkkiä voi käyttää mikäli ylempi ei toimi.

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js