fbpx

Näyttö

Animaation ja liikegrafiikan tuottaminen -tutkinnonosan näyttö toteutetaan työnäytteillä. Työnäytteitä voi olla useampia (portfolio) tai yksi laajempi kokonaisuus.

Näyttöaineiston on katettava tutkinnonosan osaamisvaatimukset. Varmistu siitä, että portfoliossasi / näyttötyössäsi toteutuu kaikki vaaditut kohdat.

Muista:

  • Suunnitteludokumentit: käsikirjoitus, kuvakässäri jne.
  • Äänisuunnittelu: äänten muokkaus ja soveltaminen, äänen mielekäs kerronnallinen käyttö
  • Liikegrafiikka: graafisten elementtien animointi
  • Kineettinen typografia: tekstien monipuolinen animointi
  • Julkaisu: eri formaatit ja käyttöympäristöt

Julkaise näyttöaineistosi verkossa katsottavassa muodossa. Muista palautuksessa käsitellä portfoliosi / näyttötyösi projektin dokumentaatio (mm. suunnitelmat, kässärit, ajankäyttö jne).

Varaa näytön arviointiaika tästä