fbpx

Symbolit (AA)

Animatessa animaation peruselementtejä ovat symbolit. Mikä tahansa piirretty visuaalinen elementti tai elementtiryhmä voi olla symboli. Symbolin on itsenäinen elementti, jonka voi animoida erilaisin tweenein.

Symboleja on erilaisia, mutta useimmiten käytössä on “Movie clip” -symboli. Se voi itsessään olla animoitu, eli symboli voi olla vaikka pyörivä pallo. Symboleilla on siis oma, pääaikajanasta erillinen aikajanansa. Movie clip-symbolin tunnistaa sinisestä kehyksestä.

Valitun vapaan piirroksen muuntaminen symboliksi (F8 tai oikealla napilla valikosta)
Symbolin muodostusikkuna
Aktivoitu movie clip -symboli (ympärillä sininen kehys)

Muita erilaisia symboleja ovat nelivaiheinen painikesymboli “Button” ja ei-animoituva (staattinen) “Graphic”, jonka käyttämisessä ei tavanomaisesti ole juurikaan etuja.

Pääaikajanalle animoituja symboleja (tai niiden instansseja) voi muokata vain koon ja sijainnin suhteen sekä properties-paletin ominaisuuksien osalta. Library-paletissa (elementtikirjasto) on tallessa kaikki animaation symbolit perusmuodossaan, ja niitä voi sieltä ottaa käyttöön rajattomasti uusina instansseina. Jos kirjastossa olevaa symbolia muokataan edit-komennolla, kaikki sen instanssit muuttuvat.

Symboli kirjastossa – ikoni kertoo sen olevan movie clip