fbpx

Ekspressiot (AE – bonus)

Ekspressiot

Sen lisäksi, että animaatiota tehdään keyframejen avulla, After Effectsissä voi käyttää “ekspressioneja”, eli ohjelmoida itsenäisiä animaatiotoimintoja tasoille. Näin voidaan esimerkiksi ohjelmoida loputtomasti pyöriviä objekteja tai muuttaa pyörinnän nopeutta suhteessa liikkeeseen ilman työlästä keyframe-savottaa. Ekspressiot käyttävät JavaScript-kieltä. Tavallisimpia ohjelmointikomentoja ja niiden määritysvaihtoehtoja löytyy netistä. After Effectsissä on myös helposti käyttöön otettavien tavallisten ekspressio-toimintojen kirjasto.

Ekspressiot lisätään tasoilla olevien elementtien muunnoksille (transform) ja efekteille aktivoimalla haluttu ominaisuus ja valitsemalla Animation -> Add Ekspression. Tämän jälkeen kirjoitetaan haluttu komento ja arvo, toisinaan myös ehtoja ja lisämääreitä. Ekspression lisäämisen jälkeen voidaan avata nuolipainikkeesta toimintokirjasto.

Ekspressiot ovat edistyneempää animointia, joten niiden käyttö ei ole välttämättä mielekästä alkuvaiheessa tai pienemmissä projekteissa. Niistä on hyötyä suuremmissa produktioissa, jotka pitää toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

https://www.schoolofmotion.com/tutorials/after-effects-expressions-101