fbpx

Vapaat elementit (AA)

Vapaat elementit

Vapaana muotona piirretty ovaali – mitään ei ole aktiivisena

Animatessa piirrettyjä elementtejä voi muokata vapaasti. Ääriviiva ja täyttöväri ovat erillisiä elementtejä ja samalle tasolle piirrettäessä päällekkäiset täyttövärialueet kumoavat allaolevia tasoja. Elementtien aktivoiminen tapahtuu valintanuolella. Täyttöalueen tai ääriviivan aktiivisuus ilmaistaan “rasteripinnan” avulla.

Ääriviivaa klikkaamalla saadaan aktivoitua viivan yksi segmentti, yleensä kulmapisteiden välinen viivanpätkä. Tätä segmenttiä voi muokata vapaasti. Tuplaklikkaamalla yhtenäistä ääriviivaa, koko yhtenäinen ääriviiva (kaikki segmentit) aktivoituvat.

Aktiivinen ääriviiva (klikkaus ääriviivan päällä)
Aktiivinen täyttöalue (klikkaus täytön päällä)
Aktiivinen ääriviiva ja täyttö (tuplaklikkaus täyttövärin päällä aktivoi molemmat)

Täyttövärielementti on yksi yhtenäinen alue. Jos täyttövärejä asetetaan päällekkäin, päällimmäinen täyttöalue korvaa allaolevan täytön oman pinta-alansa osalta. Jos päällimmäisen täytön siirtää pois tai poistaa, allaolevaan täyttöön jää päällimmäisen täytön muotoinen reikä. Sen voi kuitenkin täyttää uudelleen, jolloin alaoleva pinta on taas yhtenäinen.

Vapaita muotoja ovat kynällä piirretyt muodot, monikulmiot, suorakaiteet ja ovaalit. Ovaalien ja suorakaiteiden työkalupainikkeesta löytyvät “primitive” -muodot sen sijaan eivät ole vapaita muotoja. Samoin kaikki piirtäminen voidaan tehdä “object drawing” -tilassa, jolloin ääriviivat ja täytöt eivät ole erillisiä (vapaita) objekteja.

Piirtäminen

Animatessa piirtäminen voidaan tehdä eri tavoin: perinteisellä Illustratoria muistuttavalla tavalla (vektorityökalulla) ja vapaalla kädellä hiirtä / piirtopöytää käyttäen joko täyttöä tai ääriviivaa piirtäen. Lisäksi voidaan käyttää valmiita muotoja kuten Illustratorissa joko “vapaina muotoina” tai kiinteintä rakenteina “xxx primitive” -työkalulla tai työkalupaletin “Object drawing” -tila valittuna.

Vapaiden muotojen piirtäminen on erilaista kuin tavanomaisissa graafisen alan ohjelmistoissa on totuttu. Valintalassolla tai valinta-alueilla voidaan aktivoida osia yksittäisistä muodoista (rasteri), jolloin aktivoidut alueet voidaan poistaa tai siirtää tai muuttaa eri värisiksi tms. Täyttö ja ääriviiva ovat erilliset objektit, ääriviiva jopa itsessään on usein osista (segmenteistä) koostuva. Paragraph

Erillistä täyttöä ja ääriviivaa oppii kuitenkin hyödyntämään, samoin elementtien sulautumista ja aukottumista. Huomattavaa on, että sulautuminen ja aukottuminen toimivat vain samalla kuvatasolla oleville muodoille

Shape tween – “muodonmuutosanimaatio”

Animatessa piirrettyjä “vapaita” muotoja voidaan muuntaa aikajanalla toisiksi muodoiksi automaattisella muunnoksella Shape tween. Muunnokselle voidaan Shape hintien avulla kertoa, mikä muodon 1 kohta halutaan muuntaa tietyksi kohdaksi muodossa 2. Shape hintejä voi olla useita.